Posts Tagged ‘Ang buhay ng tao’

Rose

Minamasdan ko ngayon ang rosas na ibinigay sa akin kahapon. Anong rikit at sigla ng kulay nito. Anong pula na tila nag-aalab sa pangarap. Anong tapang ng mga tinik sa tangkay. Anong rikit. Anong sigla.

Kahapon lang… oo kahapon lamang anong rikit at sigla niya. Ngunit ngayon, naglaho na na tila hindi ito ang minasdan kong rosas kahapon.

Natalos ko na tulad ng rosas, gayun din ang tao. Ngayon, anong rikit at sigla natin. Ngunit bukas, maaari tayong takasan ng mga katangiang ito.

Dahil tulad ng rosas, ang tao ay tinatalikuran din ng ganda. Nauubusan din ng sigla. At sa huli, tulad ng rosas, ang tao ay nangangawala rin.

Tulad ng rosas… mamumulaklak ka’t tatakasan din ng buhay kinalaunan.

Maaaring abutin ka ng 75 na taon. O maaari rin namang 24 na taon. O maaari rin namang hanggang bukas ka na lang. Hindi natin mababatid. Minsan hindi natin mababatid.

Dahil minsan, ang tao ay tulad din ng rosas na minasdan ko kahapon.


*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements

Trust

Minsan, hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang tinatakbo ng ating buhay. Minsan, walang salitang maiuugnay sa kasalukuyang niyayakap ng ating puso’t isipan.

Marami kang nais simulan. Gawin. Tapusin. Ngunit maraming pagkakataon na mapaparaliso ka na lamang nang di mo namamalayan. Mapapabuntung—hininga. Dahil matapos ang ilang araw, ilang linggo at ilang buwan, isa pa ring plano ang mga mithiin mo. Wala pa ring progreso.

Maraming salik ang nasa llikod nito.

At kung ano man ang mga ito, nawa’y maging mahinahon at mapagpasensya ka sa iyong sarili.

Nawa’y matagpuan mo ang kapayapaan, kahit na minsan, mas maingay pa ang iyong isipan kaysa sa iyong kapaligiran.

Nawa’y makita mo sa tuwina ang kabuuan ng iyong layunin. At huwag magpabulag sa mga luha na tumatabing sa iyong paningin.

Nawa’y magpahinga ka sa mga panahong hapo at pagod na ang iyong katawan at isipan. Puwede namang huminto. Huwag lang sumuko.

At kung dumilim man ang iyong paligid at puro pagdududa ang iyong marinig, nawa’y alalahanin mo na ang buhay mo ay isang pagtitiwala na iniatang sa iyo.

Walang sinuman sa atin ang karapat-dapat ng pagtitiwala sa buhay at mga abilidad na ito. Ngunit pinili Niya pa ring pagkatiwalaan tayo.

Tandaan mo…

Kung sa palagay mong wala nang naniniwala sa’yo, may ISA na higit pa sa lahat ang nagtitiwala sa’yo.


*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.