Real or Fake

Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili.

Ito ay lumang kasabihan na maaari pa ring kapulutan ng aral ng kasalukuyang henerasyon patungkol sa lumalaganap na isyu na tinatawag na fake news.

Gusto kong bigyang kahulugan muna ang mga salitang ito. Ang fake sa Filipino ay huwad, na ang ibig sabihin ay hindi totoo. Samantalang ang “news” naman ay balita. At bilang journalist noong ako’y nasa high school, naalala kong sinabi ng aking guro na si Ma’am Ayla na ang news ay factual report of an event. Nang ako ay magkolehiyo sa kursong Mass Communication, gayun din ang simpleng kahulugan na ibinigay sa salitang “news.”

Sa madaling salita, kung ang news ay factual information, maaari ba nating sabihin na may huwad na katotohanan? Mayroon nga bang fake news?

Ang sagot ay WALA. Wika nga ng kilalang mamamahayag na si Raffy Tima, “It’s either news or fake information.”

Ang tiwala sa balita ay bumaba na dahil na rin sa mga iresponsableng mga tao na nagpapalaganap ng maling impormasyon. Nawa’y magkaroon ng panibagong perspektibo ang mga tao na huwag maliitin ang salitang “balita” o “news.” Bagkus, ikategorya na “news” ang pag-uulat sa totoong impormasyon at sabihing “fake information” ang mga lumalaganap na impormasyong hindi totoo.

Kaya mahalagang matutunan ng bawat isa na kilatisin ang mga impormasyong bumabaha sa social media nang makilala kung ito nga ba ay news o fake information lamang.

At hindi na nga maitatatwa na marami na ang naging biktima ng maling impormasyon. Kaya naman balikan natin ang ating kasabihan na nasa sa itaas: Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili.

Ang unang dapat gawin ng mga tao ay huwag maniwala agad sa sabi-sabi. Hindi porke’t nabasa mo ay totoo na. Hindi porke’t sinabi ng kakilala mo ay totoo na. May dapat kang gawin- MAGSURI. Suriin ang nabasa o narinig. Sino ang nagsabi? Saan galing ang impormasyon? Mapagkakatiwalaan o nasa awtoridad ba?

Kung may pag-aalinlangan sa iyong sagot sa mga tanong sa itaas, lalong mas dapat kang magsiyasat nang hindi mo rin masabi ang winika ni Communications Assistant Secretary Mocha Uson, “Biktima rin po ako ng fake news.”

Maging responsable sa mga papaniwalaan nang hindi maging biktima. Maging mabait sa sarili, sa pamamagitan nang hindi agad paniniwala sa mga sabi-sabi. Ang iyong isip ay marapat na pakainin lamang ng mga totoong impormasyon. At kinakailangan mo iyong pagtrabahuhan. Oo, kailangan mong pagtrabahuhan dahil ang katotohanan ay hindi isinusubo lamang.


*Photo: http://www.yaow.org/2017/05/true-or-fake-news/

Comments
  1. Hoshi says:

    may pakiwari ako na ang fake news ay maaaring marketing strategy at digital technique.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s