theater masks

Mapanlinlang ang ngiti ng ilan. Sa iyong pagtalikod, matalim na mga pananalita ang sa iyo ay pinauulan.

Ang tulad nila ay mga taong dapat mong mataman na tingnan. Mga hunyango na hangal. Akala mo’y santong walang bahid ng kasalanan. Nakakakilabot kung sila’y naririyan.

Huwag magpasilaw sa liwanag ng kanilang palabas. Magaling umakto. Higit sa lahat, magaling magmagaling.

Nagugulumihan ka man ngayon sa kung ano ang dapat mong gawin, huwag mag-alala dahil ang bawat palabas ay may hangganan din. At sila’y matatalisod sa katotohanan. At ang liwanag ng reyalidad ang magbubunyag ng itim ng kulay ng kanilang pagkatao.

Now Showing: Hunyango na Hangal

Coming Soon: Itim ang Tunay mong Kulay

The End

Advertisements
Comments
  1. Doctor Eamer says:

    Saan ito palabas? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s