Archive for June, 2015

theater masks

Mapanlinlang ang ngiti ng ilan. Sa iyong pagtalikod, matalim na mga pananalita ang sa iyo ay pinauulan.

Ang tulad nila ay mga taong dapat mong mataman na tingnan. Mga hunyango na hangal. Akala mo’y santong walang bahid ng kasalanan. Nakakakilabot kung sila’y naririyan.

Huwag magpasilaw sa liwanag ng kanilang palabas. Magaling umakto. Higit sa lahat, magaling magmagaling.

Nagugulumihan ka man ngayon sa kung ano ang dapat mong gawin, huwag mag-alala dahil ang bawat palabas ay may hangganan din. At sila’y matatalisod sa katotohanan. At ang liwanag ng reyalidad ang magbubunyag ng itim ng kulay ng kanilang pagkatao.

Now Showing: Hunyango na Hangal

Coming Soon: Itim ang Tunay mong Kulay

The End

Advertisements