Archive for March, 2015

Nahihimbing na Katinuan

Posted: March 10, 2015 in Reblogged

Para sa mga nangangarap, hinahanap ang pangarap at nawasak ang pangarap… alalahanin mo ang mga mithiin at pilitin itong tahakin. Reblog muna mga pinoy at pinay! 🙂

Pinay

Woman in the Wind

Waring ibinubulong ng hangin ang nakaligtaang mga hangarin.

Sampu ng araw at ng kaulapan, nagkakaisa ang lahat upang pukawin ang aking nahihimbing na katinuan. Tila ba hindi ko na magagawang matakasan pa. Ako’y hinahabol nila at naroroon saan man ako magpunta.

Maaari bang ihain ko ang aking kaso sa korte ng sangkatauhan? Dinggin nyo mga ebidensya ko nang maliwanagan ang inyong isipan.

Ang aking argyumento: hindi ako sapat o nararapat. Ang inyong nais ay hindi ko kaya. Ang inyong ekspektasyon ay nakakalula. Sa huli ako ay isa na lamang na katawa-tawa.

Sabi ng ilan, ako raw ay may husay. Ngunit sa daan mas maraming mararamot na nakahandusay. Maramot sa pang-unawa, sa pagtuturo at sa pagkilala. Lahat sila nakakalat na animo’y mga basura. Mga nabubulok na basura. Tulad ng pag-iisip nila.

May isang tumuran na ang sabi lumaban ka. Ngunit naibigay ko na halos ang lahat. Ang kulang…

View original post 203 more words