under the moon

Paano makakatulog
Kung ang tinig mo ang huling narinig
Napakalamig
Ngunit ang gabing ito ay kay init
Sa iyong bisig
Nagkakanlong ang aking puso
Paanong pipikit
Kung ang mukha mo’y nakahilig.

Paano makakatulog
Kung kay ingay ng tibok
Waring nag-uusap
Ang mga pusong takot
“Ikaw na ba?”
Sino ang mauunang malunod
“Talon na!”
Sabay tayong mahulog.


*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements
Comments
  1. Doctor Eamer says:

    Mahirap pag sabay nahulog 🙂 walang sasalo.hehe Nice poem! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s