Archive for July, 2014

Crying in rain  Kahit ang pagluha ay hindi mo na magawa. Gusto mo mang padaluyin ang damdamin, ngunit may mga dapat ka pang unahin. Pagal na ang iyong isipan. Hapo na ang iyong katawan. Hindi ka na sigurado kung anong dapat mong maramdaman.

Kaya naisip mo, siguro mas madali pa ang sumuko.

Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Ang ilan dito ay base sa plano mo at ang ilan naman ay sadya lamang nangyari. Nakikipaghabulan ka sa tagumpay at pagkatalo. Sana hindi pagkatalo ang makahuli sa akin, usal mo.

Tumutulay ka na naman nang walang kasiguraduhan. Hindi mo malaman kung hanggang saan ang iyong makakayanan. Pagod ka na sa mga laban na puro talo. Sa mga tao na mapang-abuso. Pati nga ang sarili mo, minsa’y hindi mo gusto.

Sa kabanatang ito ng buhay mo, may mga bagong talangka ring nakikisabay sa mga alalahanin mo. Mga dating kaibigan na bigla na lamang naging lihim na kaaway. Hindi nila nais na ika’y magtagumpay. Sa kabila ng mga ngiti at pagtatanong, naririnig mo ang inuusal ng kanilang mga mata, “sigurado, hindi mo yan makakayanan.”

Ang ilan naman ay nagpapanggap na kaya ka nilang higitan. Nakikipagkumpetensya ng walang basehan. Ngunit huwag mo silang patulan, dahil ang bagay na yan ay hanggang pangarap lamang. Pagpasesyahan mo na, malay mo bukas magigising din yan.

At nasasaktan ka rin sa katotohanan na hindi ibinibigay sa iyo ang syang dapat na sa’yo. Marami nang pagkakataon sa buhay mo na nangyari ito. Masyado ka kasing mapagtiis kaya ka inaabuso. Ngunit ito naman ang syang nagbubunsod upang ikaw ay lumisan. At tsaka pa lamang nila napagtatanto ang iyong halaga, kapag wala ka na.

Hindi madali ang bahaging ito ng buhay mo. Pero di ba, ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy ay upang mabuo muli ang nawasak mong pangarap at pagkatao?

Sinusubok ka ng panahon. Ang dasal ko sana’y ika’y magpatuloy. Alalahanin mo ang mga mithiin, at pilitin itong tahakin.

Oo, higit na madali ang sumuko. Ngunit handa ka bang yakapin ang habang buhay na pagtalo?

*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements