Ang babae ay limitado, ‘yan ang turing ng mundo. Hindi pa man ako isinisilang ay nakasulat na sa batas ng lipunan ang gayong paniniwala sa mga kababaihan.

Ngunit hindi ko naman layunin ang makipagpaligsahan sa mga kalahi ni Adan. At hindi ko rin nais ipagpilitan ang paniniwalang “kung kaya ng lalaki ay kaya rin ng babae.” Lalong hindi ko balak lapastanganin ang kanilang lahi para lang maiangat tayong mga babae.

Dahil sa araw na ito, nais ko lamang magbigay-pugay. Nais ko lamang magbunyi. Ibig ko lamang dakilain ang ating lahi!

Ating yakapin ang dakilang tadhana na isinasakatuparan natin sa ating araw-araw na pakikiharap sa buhay. Sana’y tigilan na natin ang pagka-awa sa mga sarili bunsod ng paniniwala na ang babae ay mahina. At huwag na sana nating ikahiya pa ang ating pagiging isang indibidwal dulot ng hindi pagpasa sa pamantayan ng lipunan.

Babae ka, at ang pagkasilang mo ay mahalaga.

Nawa’y mamulat ka sa liwanag na syang tangan mo, dahil may kakayahan kang magsilbi sa kapwa mo. Ang iyong tinig at mga salita’y sana’y gamitin mo dahil ito’y may hatid na kapanatagan sa sinumang may dinaramdam. Samantalang ang iyong bisig ialay mo, dahil ang iyong lakas ay nagsisilbing sandigan ng lipunan at ang iyong yakap nama’y syang tahanan ng iyong pamilya’t mga kaibigan.

Ang araw na ito ay isang paalaala na ang iyong pagiging babae ay dapat ipagdiwang.

Mabuhay ka Pinay.

Maligayang Araw ng Kababaihan! 🙂

inernational-womens-day-cartoon

 

 

 

 

 

 

 

*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s