Ang pamumuno (leadership) ay hindi na bagong tugtugin sa ating mga taenga. Maraming ulit na natin itong narinig at minsan pa’y naging bahagi mismo nito.

Ngunit nababatid nyo ba na ang posisyon sa organisasyon ay hindi garantiya para makamtan ang matamis na pagkakakilanlan bilang “lider?”

Oo, hindi sapat ang posisyon. Ang katungkulan mo ay oportunidad lamang na mapagyaman ang sariling kapasidad sa pamumuno (kung mayroon man). Ang katungkulan ay daan lamang. Ang posisyon mo ay lebel lamang. Lebel pa lamang, wala ka pang napapatunayan.

Kaya naman gayon na lamang kapait makita o masaksihan ang mga nang-aabuso at nagmamayabang na nilalang gamit ang kanilang mga posisyon. Pama-gobyerno man yan, sa ekswelahan, sa kumpanya o sa sariling tahanan. Minsan pa’y maririnig mo sila gamit ang linya na, “ako, hindi ko naman basta narating ang posisyon na ito…. blah blah blah.”

Narating?

Ang kaganapan (fulfillment) ng katungkulan nila ay animo’y nagsimula at nagtapos dahil sa pagkamit ng posisyon. Minsa’y nangangalit ako sa mga taong ganito. Mga taong naging mataas lamang ang mga tingin sa sarili dahil sa pagtingin ng mababa sa mga tao sa “ibaba.”

Gayon ba ang ibig sabihin ng pamumuno? Bago mo ituring ang sarili na lider kuno, ay paghusayan mo munang mapagyaman ang iyong sarili. At matuto ka munang magbigay halaga sa iyong nasasakupan (put value in other people). Dalawa lang iyan sa pangunahing katangian na kung wala sa iyo ay gumising ka na sa katotohanan na wala kang maidudulot na mabuti sa organisasyon at sa iyong nasasakupan sa katagalan.

Sa mga huwad na lider, tigilan nyo na ang pagpapatawa, dahil ang gawi at salita nyo ay nakakatawa talaga. At lalo nang huwag na huwag nyo akong gagawing tanga, dahil maigi kong ginagamit ang cerebrum ko sa pag-iisip ng maayos.

Kaya nga nabatid ko ang pagiging huwad mo. At hindi magtatagal tuluyan ka nang malalagutan ng bait sa pagkakalunod mo sa iyong pinakamamahal na posisyon.

Nawa’y masagip mo pa ang iyong sarili.

Palarin ka sanang mapasa-iyo ang kalinawagan ng katauhan.

BossVSLeader

 

 

*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s