Magandang Umaga Sa Iyo 2014

Posted: January 2, 2014 in Ang Kwento ni Pinay
Tags: , , , , ,

Ika-1 ng Enero, 2014

 

Ang ideya ng pagsisimula ay kumakatawan sa nagniningning na umaga. O kaya naman sa nag-uumapaw na pag-asa.

O kay sarap magsimula. Tulad ng pagsalubong sa unang araw ng bagong taon. Marahil tulad ko, ang iba sa inyo ay puno ang isip ng samu’t saring mga bagay. Mga bagay na maaaring nagdudulot ng tuwa sa inyong mga puso o sigalot na kay sakit ng dulot.

Natupad kaya ang mga plano na binalak noong taong nagdaan? O binalot lamang ang katawan ng katamaran? Nagampanan kaya ang mga tungkulin sa tahanan, pamayanan, at trabaho? O nagkulang sa pagharap dito? Nakamtan kaya ang pagpursige na patuloy na mapagyaman ang sarili? O nanatili sa estadong kinalalagyan noon pang nagdaang dalawang taon?

Anu’t anuman ang lumabas sa ebalwasyon sa ating mga sarili, nawa’y piliin pa rin natin ang magpatuloy. Batid ko na mas madali ang bumitiw, huminto at umiyak. Ngunit, pagkatapos ng pagsikat ng araw, sa oras na ika’y nakahiga na sa kama o banig o semento… may kurot na guguhit sa puso mo dahil batid ng mga puso natin na hindi tayo  namumuhay sa daan tungo sa ating mga pangarap.

Oo… ang puso natin ang higit na naghihirap.

At mula dito, gagawa tayo ng mga paraan upang pagtakpan ang kurot na naramdaman. Marahil ang iba, itutuon sa ibang aktibidades ang oras at atensyon. Ngunit… pagdating ng gabi, kapag wala na ang ingay mula sa “akala nating mga pangarap,“ ay mag-iingay na muli ang pagkirot ng ating mga puso. Ang sakit na dulot nito ay kay lakas. At kung minsan pa’y hindi ka patutulugin nito sa kakaisip sa sigalot na nararanasan.

Kaya naman… kahit na makipot ang daan tungo sa ating mga pangarap. At kahit na kumplikado ang nakahandang ating lakaran… sige lang, lakad lang. Huwag kang hihinto. Huwag sana tayong huminto. Dahil tulad ng araw, patuloy itong sisikat sa kabila ng napakaraming nangyayari sa buhay.

Sinasalubong ko ngayon ang unang umaga ng unang araw ng taon. Magandang umaga sa iyo 2014. 🙂

 

i may not be there yet

*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s