Ang Kalokohang Diksyunaryo

Posted: October 24, 2013 in Tao Po
Tags: , ,

pinoy

Likas na sa ating mga Pinoy ang tumawa at gawing nakakatawa ang simpleng mga bagay. Pagsaluhan natin ang isa sa mga kalokohang ito 😛

Deposit – Ang gripo (The faucet)

Diploma – Ang nag-aayos ng gripo’t tubo (The plumber)

Diploma and Deposit used in a sentence – Call DIPLOMA if DEPOSIT is leaking.

Ice Buko – nagtatanong kung ayos na ang buhok (Ayos buhok ko?)

Calculator – tawagan kita mamaya (Call you later)

Statue – ikaw ba yan? (Is that you?)

Tissue – ikaw nga! (It’s you!)

Predicate – pakawalan mo ang pusa (Free the cat)

Dedicate – pinatay ang pusa (Dead the cat)

Deduct – ang pato (The duck)

Defeat – ang paa(The feet)

Detail – ang buntot (The tail)

Devastation – terminal ng bus (The bus station)

City – bago mag-utso, number to follow 6 (Siete)

Cattle – doon nakatila ang Hali at Leyna (Castle)

Persuading – unang kasal (First wedding)

Depress – ang nagkasal sa PERSUADING (The priest)

Delusion – ang pinapahid sa skin (The Lotion)

It Depends – kainin mo ang bakod (Eat the fence)

Shampoo – bago mag-labing-isha (Sampu)

Profit – patunayan mo (Prove it)

Backlog – bacon tsaka egg (Bacon at itlog)

Forums – apat na kwarto (Four rooms)

CD-ROM – tingnan mo ang kwarto (See the room)

Neophyte – bagong laban (New fight)

Balance Sheet – What comes out after eating a balance diet (balance sh*t)

Debug – ang ipis (The bug)

Defrag – ang palaka (The frog)

Defer – ang balahibo (The furr)

Deflate – ang plato (The plate)

Detest – ang pagsusulit (The test)

Devalue – ang susunod sa letrang V (Double u)

Devote – ang boto (The vote)

Dilemma – brownout! (Dilim a!)

Effort – dun nagla-land ang efflane (Airport)

Liturgy – what comes after litur F (Letter G)

Lullaby – nagpapaalam sa lola (Lola, bye)

 

Ang Pinoy nga naman 😀

Hanggang sa muli!

 

 

PS: Nakuha ko ang mga salitang ito kung saan-saan/kung kani-kanino.

 

*I do not own the posted image. All rights belong to its rightful owner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s